Οικονομικα στοιχεια

Ισολογισμοί

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τους επίσημους ισολογισμούς της εταιρεία μας.

Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός 2009

Ισολογισμός 2010

Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014