Αποποίηση ευθυνών και δήλωση εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων στα μηνύματα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Όλες οι πληροφορίες και τα συνημμένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικά και προορίζονται μόνο για τον αρχικό παραλήπτη. Δεν πρέπει να μοιράζεστε κανένα μέρος αυτού του μηνύματος με τρίτους. Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα κατά λάθος, ενημερώστε μας αμέσως, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το λάθος και να διαγράψετε αυτό το μήνυμα από το σύστημά σας.

ΗGENFROCO Α.Ε. τοποθετεί την υψηλότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των πελατών της. Ως εκ τούτου, έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το μήνυμα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα και ιούς. Παρά τις προσπάθειές μας, θα πρέπει πάντα να σαρώσετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν απειλές με κατάλληλο λογισμικό, καθώς ο αποστολέας δεν αποδέχεται ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την προβολή του περιεχομένου αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταβάλλουμε επιπλέον προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα ασφαλή και ενημερωμένα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εάν θέλετε να τα καταργήσετε πλήρως από τη βάση δεδομένων μας στο emaildpo@genfroco.grή απαντήστε στο μήνυμα αυτό. 

Στη GENFROCO Α.Ε. φροντίζουμε για το απόρρητό σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει είναι πάντα ασφαλή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με το GDPR ή την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο  επικοινωνίας για θέματα προστασίας δεδομένων μας στο email dpo@genfroco.gr